Får ikkje nytt rettslokale

Førstelagmann Rune Fjeld meiner det er politikarane som må ta ansvar for at sakene i Gulating blir fastsette urimeleg langt fram i tid.