Tankskip står dagesvis i kø

Oljetankarar må vente utaskjers i dagevis før dei går til kai på Mongstad. I ekstreme tilfella har store tankbåtar lagt på vent i to veker.