Politijakt på anonym tipsar

Lensmannen i Førde har starta etterforsking etter at fleire redaksjonar fekk tips om Myrvang kan ha gjort seg skuld i økonomisk utruskap.