Innbrudd i fem hytter

En rosemalt kiste og annet tyvegods sto igjen på tunet, da innbruddene ble oppdaget i kveld.