Kleppa lover mer til sosialhjelp neste år

Finanskrise og Nav-kaos fører til historisk vekst i sosialhjelpen. Utbetalingene øker ifølge KS med 1,2 milliarder kroner neste år. Kommunalministeren lover å hjelpe kommunene.