Håper på mildere medisin

Helse Bergen-sjef Stener Kvinnsland åpner for å trekke tilbake de mest dramatiske kuttforslagene ved Haukeland Universitetssykehus.