Røykutvikling på Gullfaks A

Mannskapet på Gullfaks A mønstret søndag kveld til livbåtene etter røykutvikling på plattformen.