Skal hindre nye forlis

Kystverket prøver ut nytt varslingsprosjekt der «Server» forliste.