- Ein tung dag

50 tilsette må gå hos bussfabrikken Vest Buss.