1.800 i streik?

Skoler og barnehager i Bergen kan bli stengt fra neste fredag.