Slokket kjøkkenbrann

Beboerne meldte om brann på kjøkkenet, men klarte å slokke selv før brannvesenet kom frem.