19 millioner årlig til nye bydelsstyrer

Å gjeninnføre bydelsstyrene vil koste kommunen 19 millioner kroner årlig, mener bystyredirektøren. Politikerne steiler.