Lokker med modeller

I et stadig trangere marked lokker bergenske nattklubber nå med innleide modeller og billig champagne. Se BTV-innslag