Barna har førsterett

Når Norges første SOS-barneby står ferdig i Bergen, må foreldrene flytte ut hvis familien ikke fungerer. Barna blir. Se btv-innslag!