Sloss mot Røde Kors

Røde Kors vil heller leie ut 40 sosialboliger på Sletten til folk med «egentlig behov» enn dem som bor der nå. Dagens beboerne protesterer kraftig.