Flere må vente

Flere alvorlige sedelighetssaker kommer ikke til å bli behandlet av Gulating innen tre måneders-fristen.