– Begrunnelsen er tvilsom

Totalrenovering er ikke noen holdbar begrunnelse for oppsigelse av leiekontrakten, mener Finn Lølands (88) advokatfullmektig.