- Pass opp for falne trær

Den sterke vinden har blåst trær over veiene i hele Hordaland.