Suksess for nordsjøturnus

Syv lange dager på jobb, deretter tre uker fri. Nordsjøturnusen for de ansatte ved Mildevegen bofellesskap gir gode resultater.