Laget falskt fotgjengerfelt

En fotgjenger laget like godt sitt eget fotgjengerfelt i Skottegaten.