Gikk inn med røykdykkere

Beboerne ble evakuert etter et røyknedslag i en kjeller i Sandviken.