Sogn og Fjordane opp 35 prosent

Høgskulen i Sogn og Fjordane opplever kraftig vekst i studentmassen. Opptaket av lærarstudentar er nesten tredobla frå i fjor.