Uren luren himmelturen

Bli med til Torstein Hatleviks fjellgard. Du har neppe sett liknande.