Så kom første heimemålet

Men det vart tap likevel.