Fotgjengere stoppet bil ved gangfelt, hevder sjåfør angrep dem

Politiet vil ha kontakt med føreren.