Denne avdelingen kan bli flyttet fra Sandviken

Vil gjøre plass til større sikkerhetsavdeling.

Publisert Publisert

KAN BLI FLYTTET: Dette er skjermingsenheten ved ett av mottakene på Sandviken som fikk hard medfart av Sivilombudsmannen. Om noen år kan mottaket bli flyttet til Haukeland. Foto: Geir Martin Strande

  1. Leserne mener
  • Pasienter måtte bo i ukevis på rom uten annet inventar enn en madrass på gulvet og uten mulighet til å se ut.
  • For dårlig eller manglende aktivitetstilbud til de sykeste pasientene.
  • Pasient som har ligget fastspent i belter i nesten syv døgn sammenhengende.

Det var noe av det Sivilombudsmannen fant under et tilsynsbesøk på Psykiatrisk klinikk ved Helse Bergen (Sandviken) i august i fjor. Nå har Helse Bergen klar en tiltaksplan for å bedre på de forholdene som ble påpekt i tilsynsrapporten.

Flytting til Haukeland

Planen inneholder både kortsiktige og langsiktige tiltak. Ett av de langsiktige tiltakene som nå blir utredet, er å flytte de to mottakene fra Sandviken til Haukeland-området, og etablere et felles mottak for psykiatri, rus og somatikk. Men dette ligger i så fall langt frem i tid.

– Dette vurderes som en del av Utviklingsplan for Helse Bergen 2035, så her snakker vi om cirka 2027 eller 2028, sier klinikkleder Brede Aasen.

Det kan også bli aktuelt å flytte behandlingstilbudet for de med behov for korte innleggelser fra Sandviken til Haukeland.

KLINIKKSJEF: Brede Aasen overtok som klinikksjef ved Psykiatrisk klinikk tidligere i år. Foto: Eirik Brekke

Større sikkerhetsavdeling

Gevinsten av disse to flyttingene er, slik Helse Bergen ser det, et mer helhetlig behandlingstilbud på tvers av psykiatri, rus og somatikk. I tillegg kan det bli frigjort mer plass på Sandviken til de aller sykeste pasientene.

Det er i dag for få plasser på den lokale sikkerhetsavdelingen, og Helse Bergen mener kapasiteten må minst dobles for å kunne ta hånd om de aller sykeste og mest krevende pasientene i fremtiden.

Flyttes deler av virksomheten til Haukeland, kan det opprettes flere slike sikkerhetsplasser på Sandviken. Det vil lette presset på den øvrige delen av klinikken betydelig, ifølge klinikksjefen.

Fortsatt krevende

Psykiatrisk klinikk har også presentert en lang liste med tiltak som kan gjennomføres innen et år for å svare på Sivilombudsmannens kritikk. Dette handler om utforming av lokalene, rutiner ved bruk av tvang og kompetansetiltak for ansatte.

Psykiatrisk klinikk har i perioder hatt svært mange korridorpasienter. I oktober 2018 var belegget på 108 prosent.

– Belegget er fortsatt krevende, men ikke som på det verste i fjor. Vi samarbeider godt med de distriktspsykiatriske sentrene og kommunen om fordeling av pasientene, sier Aasen.

Publisert