• PASIENTENES MANN: – Operasjonsdagen er den viktigste i livet til de mange kreftpasientene som bare kan kureres med kirurgi, påpeker Henrik Aasved i regionalt brukerutvalg. FOTO: Alice Bratshaug

Ekspert­utvalg vil flytte kreft­opera­sjoner til Bergen

Henrik Aasved snakker pasientenes sak og støtter forslaget om å samle kreftkirurgien.