– Cruiseskip har blackout. Veldig nærme land. Cirka 1600 mennesker om bord. Lite sleperessurser i området.

Kystverkets logg viser hvor nær vi var en katastrofe på Hustadvika.