Lette etter flaggermus i høydebasseng

Fortsatt «bakteriell aktivitet» inne i bassenget førte til at kommunen gjorde undersøkelser. De fant imidlertid ikke spor etter flaggermus eller andre dyr.

Publisert:

STENGER FOR GODT: Dette høydebassenget skal ikke åpnes igjen ifølge Askøy kommune. Foto: Rune Sævig

Kommunen så fredag etter flaggermus i bassenget. Dette ble gjort ved hjelp av blant annet lyd og lys. I tillegg så kommunen etter sprekker inn til bassenget ved hjelp av lykter.

Prøver viste nemlig fortsatt «bakteriell aktivitet» inne i høydebassenget.

– En hypotese er at vannet er forurenset av dyreavføring. Vi ser derfor i dag etter flaggermus inne i bassenget. Dersom vi finner flaggermus, må vi lokalisere hvor disse har kommet inn, sa varaordfører Bård Espelid i Askøy kommune på morgenen.

Seinere på ettermiddagen forteller Espelid at de prøvene og letingen ikke ga resultater.

– Kommunen fant ingen dyreaktivitet under inspeksjon i høydebassenget i dag. Man så heller ingen kadaver, sier Espelid.

Fargeprøver

Selv om man ikke fant noen levende dyr eller døde dyr på vannoverflaten, kan det fremdeles tenkes at det finnes dyr nede i bassenget som er fire-fem meter dypt.

– Vi vil vurdere bruk av undervannsfarkoster, sier varaordføreren.

Askøy kommune vil også bruke fargeprøver for å lokalisere eventuelle sprekker inn til det mistenkte høydebassenget. Men på grunn av politietterforskningen får de ikke mulighet til å gjennomføre dette ennå.

– Politiet anser høydebassenget som bevis. Det må stå derfor stå uberørt slik det er i dag. Deres interesser må ivaretas, sier Espelid.

Høydebassenget må derfor stå slik det er inntil videre.

– Vi kan ikke tømme bassenget på grunn av dette. Alles interesser må ivaretas, sier Espelid.

TUNGT: Varaordfører i Askøy kommune, Bård Espelid, fikk onsdag beskjed om at en 72-åring var død på Haukeland. Foto: Paul S. Amundsen

Skal tappes ut

Han understreker at det er prioritert å få rent drikkevann til innbyggerne.

– Vi har et sett kriterier vi må oppnå før vi kan få til dette, men dette er tidkrevende, sier Espelid.

En ting er sikkert. Høydebassenget på Øvre Kleppe vil ikke ta si bruk mer.

– Nei. Det skal tappes ut etter kravene som settes i forurensningsloven.

Totalt er det snakk om 400–500.00 liter vann. Varaordføreren sier rør utenfor skal graves opp, kappes og så tettes på begge sider for å sikre at ingen vannrester fra bassenget kommer i kontakt med det øvrige nettet.

Et annet vannbasseng, like ved det som kommunen mener er smittekilden, har et hull nedenfor døren, som dyr kan komme seg lett inn i. Etter kommunen fikk høre om hullet mandag kveld, ble det tettet. Foto: Bård Bøe

Får vann fra nytt basseng

Fortsatt kan de ikke utelukke smittekilder andre steder på nettet som ikke viser i prøvene på grunn av mye kloring de siste dagene.

Etter drikkevannet er klarert, har kommunen har planer om å forsyne alle de rammede innbyggerne ved hjelp av det andre tilhørende høydebassenget. Dette er det mye omtalte høydebassenget som VG avslørte hadde hull. Her har kommunen nå satt på den manglende risten.

– Vi har tatt prøver og konkludert med at dette har god hygienisk standard, sier han.

I går hadde den lokale legevakten 18 henvendelser over telefon og 8 konsultasjoner. Én privat legetjeneste hadde fire konsultasjoner og én henvisning til sykehus.

– Det er en sterk avtakende tendens i folk som blir syke. De preventive tiltakene har virket, sier Espelid.

Publisert: