Laks rømte fra fire oppdrettsanlegg

Fiskeridirektoratet ber om publikums hjelp etter at det har rømt fisk fra fire oppdrettsanlegg i Hordaland og Sogn og Fjordane de siste ukene.

Publisert Publisert

GJENFANGST: Fritidsfiskere oppfordres til å jakte på rømt laks etter rapporter om flere rømninger fra oppdrettsanlegg. Her fra gjenfangst etter en tidligere rømming i Hardangerfjorden. Foto: Marita Aarekol

I Juvika i Solund har oppdrettsselskapet Sulefisk funnet hull i noten. Dette var rett etter en storm, og det var vanskelig å komme ut til anlegget for å reparere skadene.

Oppdretteren har siden fulgt opp med å sette ut gjenfangstgarn og tette noten.

– Det har ikke blitt fanget laks på gjenfangstgarn, og vi har ikke mistanke om noen stor rømning. Fisken er rundt to kilo og vi får nærmere opplysninger om hvor mye fisk som har rømt når anlegget blir slaktet ut, sier Leni Marie Lisæter, seksjonssjef ved forvaltningsseksjonen i region Vest i Fiskeridirektoratet.

Propell i not

16. januar rapporterte Lerøys anlegg på Sauøy i Øygarden om at en propell hadde kommet borti en not og forårsaket hull. Hendelsen skjedde under forberedelsene til avlusing.

– Det er fanget 11 laks i gjenfangstgarn. Det er heller ikke her mistanke om noen stor rømning, hullet ble oppdaget fort og reparert. Fisken var 2,2 kilo, opplyser Lisæter.

Denne uken kom det tips om oppdrettslaks i Fusafjorden. Rømningen ble oppdaget av en lokal fisker som hadde fått laks. Det ble raskt klart at dette var fra Bolaks sin lokalitet Oterstegdalen, som hadde hull i noten.

– Hullet er nå reparert av dykker. Gjenfangstfiske er satt i gang, og det vil bli gitt pålegg om utvidet gjenfangst. Rømningsomfanget er foreløpig ukjent. Laksen er på tre til seks kilo, sier Lisæter.

Mottaksstasjon for laks

Bolaks har organisert gjenfangst i Eikelandsfjorden. Fisket blir utført av yrkesfiskere som har avtale med Bolaks. Publikum kan levere fisk på en mottaksstasjon som er opprettet på Lammaneset.

Den fjerde rømningen skjedde fra Flokenes Fiskefarms anlegg på Dyvika i Askvoll 24. januar. Også her oppsto problemene da fisken skulle samles for avlusing. Det er tatt tre laks i gjenfangstgarnet. Fisken er rundt tre kilo.

Oppdretter har leid inn en fisker til å bistå i gjenfangsten.

Fiskeridirektoratets offentlige statistikk over rømt fisk er basert på oppdretternes egne innrapporteringer. Ifølge den rømte 126.000 laks og 62.000 regnbueørret i 2016. I 2017 viser den samme statistikken at det rømte 10.000 laks og 6000 regnbueørret.

Publisert