• STYKKGODSBIL MED FARLIG LAST: – Dette bildet er tatt av radioaktiv last som var gjemt mellom annet stykkgods. Forholdet resulterte i anmeldelse, sier Thormod Gausdal, seksjonsleder i Statens vegvesen. FOTO: Statens vegvesen

Denne radioaktive lasten ble funnet gjemt i et kjøretøy som ikke var merket med farlig last

Her er noen av de groveste overtrampene Statens vegvesen region vest har funnet i kjøretøyer som frakter brennbar og eksplosiv last.