Søylene på rådhuset er usikre – ansatte må ut

Søylene i rådhuset er ikke sikre nok. Om lag 250 ansatte må ut av bygget når utbedringsarbeidet begynner mandag.

Publisert Publisert

IKKE SIKKERT: Rådhuset i Bergen trenger oppgradering. Arbeidene begynner 17. september. Foto: Ørjan Deisz

  1. Leserne mener

Byrådet melder at utbedringer av Bergen rådhus begynner mandag 17. september. De ansatte må ut av rådhuset mens arbeidene pågår.

Må tømmes

– Dette gjelder hele rådhuset. Alle må ut. Så du skjønner vi har litt å gjøre nå, sier en travel kommunikasjonssjef Eva Hille i Bergen kommune.

Om lag 250 personer har sin faste arbeidsplass i rådhuset.

Bergen kommune mottok torsdag en rapport om den bygningstekniske tilstanden ved rådhuset. Rapporten viser at betongsøylene i fasaden ikke oppfyller sikkerhetskrav i forskriftene, melder byrådet i en pressemelding.

STOR ARBEIDSPLASS: Om lag 250 personer har sin faste arbeidsplass i rådhuset. Foto: Ørjan Deisz

Byrådet holdt pressekonferanse om situasjonen torsdag ettermiddag.

– En slik rapport vil alltid skape usikkerhet blant de ansatte. Vi signaliserer nå at helse, miljø og sikkerhet alltid går foran i Bergen kommune, sier byrådsleder Harald Schjelderup.

– Alvorlig feil

Han understreket at det ikke er snakk om en evakuering, selv om hele rådhuset nå blir tømt på få dagers varsel.

Det er en rapport fra de rådgivende ingeniørene Smidt og Ingebrigtsen som har fått kommuneledelsen til å reagere så raskt.

– Forskriftens krav til bæreevne er ikke lenger oppfylt. Derfor gjør vi det vi gjør, sa byrådslederen.

De rådgivende ingeniørene har blant annet konstatert en alvorlig feilkonstruksjon. Huset ble ikke bygget slik tegningene sa, ifølge ingeniørfirmaet.

I hver etasje er det 70 betongsøyler i fasadene mot nord og sør.

– I hver søyle skulle det være åtte armeringsjern. Men det viser seg at det finnes bare fire. Dette er en svært alvorlig feil, sier Tore Smidt.

MØTTE PRESSEN: Dag Inge Ulstein og byrådsleder Harald Schjelderup møtte pressen klokken 15.00 torsdag. Foto: Ørjan Deisz

Droppet vedlikehold

For seks år siden skrev BT at kommunen hadde latt være å vedlikeholde rådshusfasaden slik entreprenøren anbefalte.

Fasaden ble impregnert da bygget var nytt, og dette skulle gjentas hvert femte år. Bergen kommune har tidligere bekreftet at planene for impregnering ikke ble fulgt opp.

Konsekvensen ble at fuktighet trengte inn i til armeringen i veggen, som så har rustet og svulmet opp.

Forklaringen på det manglende vedlikeholdet er at det ble for dyrt.

Men ifølge konsulentene som nå har vurdert byggets tilstand, så er det slett ikke sikkert at skadene skyldes manglende vedlikehold.

– Det er delte meninger om slik impregnering er gunstig eller ikke, sier Tom Ingebrigtsen.

Ifølge ingeniørene er det feilkonstruksjonen som har vært der hele tiden, kombinert med skader som har oppstått i årenes løp, som gjør at bygget nå ikke oppfyller forskriftenes krav til sikkerhet.

– Vi har også oppdaget at kvaliteten på betongen som har vært brukt, har vært dårligere enn den skulle. Dette er noe som er kommet frem først nå, sier Tore Smidt.

Ifølge de to konsulentene kan slike feil som er påvist i rådhuset føre til såkalt «sprøbrudd», eller «trykkbrudd». Dette er brudd i betongen som kan komme uten tydelige tegn i forkant om at noe er galt. I verste fall kan det ende med kollaps, ifølge presentasjonen på pressekonferansen.

– Hva kan konsekvensene være dersom et slik brudd oppstår i rådhuset?

– Vi ønsker ikke å spekulere i eller overdramatisere. Men vi liker slike sprøbrudd veldig dårlig, sa Ingebrigtsen.

– Veldig uvanlig

Ifølge byrådsleder Schjelderup velger kommuneledelsen å gå i gang med arbeidet allerede mandag fordi det lar seg gjøre, og for å være på den sikre siden.

– Jeg vil heller få kritikk for å overreagere enn for å ha gjort for lite, dersom noe skulle skje, sier Schjelderup. Han håper at alle skal få vite hvor de skal møte på arbeid mandag før de tar helg.

En av årsakene til at alle ansatte må ut, er at arbeidet som skal utføres vil medføre sterk støy.

Håpet er at de ansatte skal kunne flytte tilbake om to uker. Men ingen kan garantere at det går så raskt.

– Vi skal ta flere prøver. Det kan gå to uker, eller tre. Vi vet ikke, sier Ingebrigtsen.

Den opprinnelige planen var at rehabiliteringen skulle igangsettes til våren.

De rådgivende ingeniørene sa på pressekonferansen at de ikke har funnet noen forklaring på hvorfor det bare er brukt halvparten så mye armeringsjern i søylene som tegningene skulle tilsi.

– Det er veldig uvanlig, sier Smidt.

Byråd Dag Inge Ulstein (KrF) opplyser at selskapet som sto for byggingen på 70-tallet er konkurs, og at det derfor heller ikke er mulig eller aktuelt å forfølge de ansvarlige.

SIVILINGENIØRER: Tore Johan Smidt (til v.) og Tom Ingebrigtsen fra Smidt & Ingebrigtsen AS. Det er dette firmaet som har utarbeidet rapporten. Foto: Ørjan Deisz

– Vet ikke hvor vi skal være

Sondre Båtstrand fra Miljøpartiet De Grønne deltok på informasjonsmøtet byrådsleder Harald Schjelderup holdt for de ansatte tidligere torsdag. Han sier det ikke ble gitt noe informasjon om hvor alle de ansatte skal jobbe i tiden fremover.

– Jeg regner med at vi får plukke med oss tingene våre før helgen, men vi vet ingenting om hvor vi skal være. Det er det alle er spente på. Det er jo litt av en jobb å finne plass til så mange mennesker, sier Båtstrand.

Han reagerer på BTs opplysninger om at kommunen droppet å vedlikeholde bygget slik det var forutsatt.

– Dette viser at forsømmelse av vedlikehold over mange år får store konsekvenser. Det burde være kjent at det ikke er penger å spare på å kutte vedlikehold. At vi nå plutselig må ut er veldig overraskende, sier Båtstrand.

– Ikke informert

Gruppeleder Tor Woldseth i Fremskrittspartiet ante ikke at arbeidsplassen hans lukkes og låses fra mandag av.

– Fra mandag? Det var veldig hastig. Jeg har ikke fått noe informasjon om det. Det er veldig alvorlig at dette ble oppdaget så seint, sier Woldseth.

Også han spør seg hvorfor det ikke er blitt tatt tak i vedlikeholdet tidligere.

– Det er noe med denne prosessen som ikke er så troverdig. Hvorfor har det ikke vært gjort noe? Kan vi stole på denne konklusjonen, eller er det de samme konsulentene som hadde ansvaret for demningen i Munkebotn? spør Woldseth.

I 2012 hadde kommunen inne fagfolk for å vurdere tilstanden til bygget. Den gang ble det konkludert med at vedlikeholdet kunne utsettes tre-fire år, og at det ikke var farlig å oppholde seg i bygget.

Nå er altså konklusjonen at sikkerhetskravene ikke er oppfylt.

Er i tvil om de klarer å komme frem til en løsning på 14 dager

May Britt Kindem, hovedverneombud i Bergen kommune, mener kommuneledelsen står overfor store logistikkutfordringer.

– Jeg har snakket med en del kolleger i dag, og vi stiller oss undrende til at dette kan løses på 14 dager, sier hun.

Hun forteller at de som jobber på rådhuset lenge har vært vitne til de synlige armeringsjernene i søylene. De har også sett småsteiner faller ned fra fasaden.

– Det står dårligere til med bygget enn det de trodde, men det er likevel merkelig at det ikke er blitt gjort noe, sier hun.

Publisert