Høie måtte svare om korridorpasienter på Sandviken

– Konkrete tiltak på trappene, lovet helseministeren i spørretimen.

Publisert: Publisert:

NULL-KRAV: Ingen pasienter skal ligge på gangen, sier helseminister Bent Høie. Foto: Carina Johansen, NTB scanpix

Psykiatrisk klinikk i Sandviken, som tar imot de sykeste psykiatriske pasientene, har store deler av høsten hatt korridorpasienter. Antall pasienter på gangen har vært det høyeste klinikken har hatt, ifølge klinikkdirektøren.

Kjersti Toppe (Sp) stilte onsdag spørsmål til helseminister Bent Høie i Stortingets spørretimen på bakgrunn av BTs artikkel i forrige uke, og hun bad statsråden gjøre rede for hva regjeringen gjør for å styrke kapasiteten i allmennpsykiatrien, og hva regjeringen gjør for å oppnå den såkalte «gylne regelen».

Regjeringens «gylne regel» handler om at psykisk helsevern og rusbehandling skal ha en årlig vekst som er større enn somatisk sykdom.

– Det å være syk og ligge på gangen er uverdig for pasienten og er til hinder for god kvalitet på behandlingen. Derfor har jeg satt som krav at det ikke skal være korridorpasienter. Det er et krevende mål, men nødvendig av hensyn til pasientene, sa helseministeren.

– Uønsket situasjon

Han viste til at psykiatrisk klinikk i Helse Bergen i 2018 benytter 1–2 korridorpasienter pr. døgn for pasienter innlagt på kortidsavdelingen.

– Helse Vest har understreket at dette er en uønsket situasjon, og Helse Bergen planlegger nå konkrete tiltak for å få bort bruken av korridorpasienter, sa Høie.

Han sa dette vil være tiltak innenfor divisjon for psykisk helsevern, og private ideelle organisasjoner som Solli distriktspsykiatriske senter (DPS) og Betanien DPS. Bedre samhandling mellom psykisk helsevern og russektoren, mellom sykehus og DPSer, og bedre bruk av psykiatriske akuttmottak er mellom innsatsområdene.

Styrket budsjett

Høie understreket at «den gylne regel» vil bli videreført i 2019. Foreløpig rapportering viser ifølge Høie at Helse Vest ligger godt an innen psykisk helsevern for voksne når det gjelder kostnader og ventetid, men ikke innenfor polikliniske konsultasjoner.

– Helse Vest opplyser de vil legge opp til ekstra styrking av budsjettet på psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, sa Høie.

Helseministeren mener også innføringen av pakkeforløp innen psykisk helsevern og rus fra 1. januar vil bidra til å oppnå måsetningen.

Publisert: