• KRYPTOEVENTYR: I disse lagerlokalene har selskapet Kryptovault AS sikret seg retten til å drive utvinning av kryptovaluta. Nå bæres hundrevis av datamaskiner inn i de gamle fabrikklokalene. Driftsleder Arild Stamnes i eiendomsselskapet Dale Fabrikker A/S ser frem til at de nye leietakerne kommer i gang. FOTO: Tor Høvik

Dale blir bitcoinfabrikk

De siste tekstilmaskinene i gamle Dale Fabrikker ble sendt til Pakistan for snart 10 år siden. Nå bæres nye maskiner inn. Dale skal bli bitcoinfabrikk.