Lokalt eigarskap sikrar suksess

Eit klart fleirtal av bedrifter i Sogn og Fjordane som går godt, har lokale eigarar som tek aktiv del i styringa av bedriftene.