- 2000 sjøfugl døde etter "Rocknes"

Rundt 2000 sjøfugl har trolig dødd som følge av "Rocknes"-forliset i Vatlestraumen 19. januar mener naturforvalter i Hordaland, Stein Byrkjeland.