Sotrabrua skal sikrast mot sjølvmord

Sotrabrua er ei av tre bruer som får høgare rekkverk. Vegdirektoratet håpar dette fører til at talet på menneske som tek livet sitt ved å hoppa frå bruer, går ned.