Utvidet maktbruk for Libanon-styrken

De norske MTB-ene som sendes til Sør-Libanon får rett til utvidet maktbruk, som bording og senking av fiendtlige båter.