- Må satse på forskning

NHH-professor vil om nødvendig ofre fiskeriene for å høste oljen og gassen i nord.