Ingen raspengar frå Skogsholm

Torild Skogsholm fekk i dag sjå glansbildet av Kjøsnesfjorden, fjernt fra det rashelvetet som fanga 70 trafikantar ti dagar tidlegare. Statsråden kom, såg, høyrde og snakka, men lova ingenting.