• STÅ SAMMEN: - Storbyene er avhengige av sitt omland, de kan ikke isolere seg, sa fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg, med tydelig adresse til Bergen.<p/>FOTO: ØRJAN DEISZ

Fylkesordføreren advarer Bergen

Fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg advarer Bergen mot å tro at byen kan overta oppgaver fylkeskommunen har i dag.