Plate falt av, biler skadd

Fløyfjellstunnelens nordgående løp er stengt etter at plate har falt fra en bil. To biler ble skadet.