Stenger Strax-huset i helgene

Fra 1. juli vil narkomane som trenger en pause fra gaten, møte stengt dør på Strax-huset lørdag og søndag. Til tross for at kommunen har lovet å satse på rusomsorg.