Forskningsbygg i verdensklasse

Når det nye bygget for biologiske basalfag åpnes mandag, får Bergen et moderne forsknings- og undervisningsbygg av internasjonalt format, plassert kloss i Haukeland universitetssykehus.