• (1/4)
    NYTT LIV: Bjørn Moe finner nytt liv spire blant vissen halm og utbrente og døde furutrær.<p/>FOTO: ØRJAN DEISZ

Skogbranner skaper nytt liv

For to år siden lå den bratte lien i Fana utbrent og svartsvidd. I dag gror det frem nye arter planter og sopp i den ledige plassen brannen skapte. Skogbrann er ingen katastrofe for naturen.