Politimann bitt til blods

En politimann i Eid måtte til lege, etter å ha blitt bitt så kraftig i låret at han fikk et åpent kjøttsår.