«Jupiter» forpester Vågen

Svart røyk velter opp av skorsteinene på M/S «Jupiter» hver gang englandsbåten forlater Skoltegrunnskaien.