Kronerulling for å berge kommune

Bygdelaga i Gaular vil dra i gang kronerulling for å berge skular, helse- og sosialtilbod i kommunen.