Vegvesenet tar ansvar

Vegvesenet ønsker å kartlegge forholdene på Dolvikvegen etter at Maren Clementsen ble påkjørt 25. november, og vurdere om de skal sette i verk sikkerhetstiltak.