Bergen får flere bomstasjoner

Byrådet i Bergen går imot at bompengetakstene stiger fra 15 til 18 kroner. Det betyr at det må settes opp flere bomstasjoner, altså i praksis en ytre bompengering.